faydali
Açıklama Bağlantı
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı www.pagev.org.tr
Plastik Kullanın Enerji Tasarrufu Sağlayın www.pagev.org.tr/…
Avrupa Plastik Portalı www.plasticseurope.org
Stop Wasting Plastics www.plasticseurope.org/…
Plastics…too valuable to throw away http://www.youtube.com/watch?v=82-Yz8MbxA0